Політика конфіденційності

Цим документом, Я, діючи на підставі власного добровільного волевиявлення та попередньо ознайомившись з метою обробки персональних даних (надалі — Суб’єкт), підтверджую, що надаю ТОВ «Нью-Ділідженс» свої достовірні та актуальні персональні дані, та тим самим уповноважую і надаю свою добровільну, безумовну та безстрокову згоду на:
1. Обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) персональних даних без будь-яких застережень, включаючи їх передачу третім особам, у складі бази персональних даних, яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі та картотеці.
1.1 Мета обробки персональних даних: ідентифікація Суб’єкта, проведення переговорів про можливість надання послуг Суб’єкту, укладення та виконання договорів про надання послуг, інша рекламно-маркетингова діяльність ТОВ «Нью-Ділідженс» або та/або будь-яка інша мета, що не суперечить законодавству України.
1.2 Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону, контактна адреса електронної пошти, а також дані які автоматично передаються Оператору, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookies, інформація про браузер, технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, адреси запитуваних сторінок і іншу подібну інформацію.
1.3 Власником та розпорядником бази персональних даних є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Нью-Ділідженс», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ідентифікаційний номер юридичної особи 44325763, місцезнаходження якої за адресою: 03056, м. Київ, Солом’янський район, вулиця Нижньоключова, 14, офіс 9 (в подальшому за текстом — «Власник»).
2. Використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними.
3. На поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб’єкта з бази персональних даних до третіх осіб, в тому числі юридичним та фізичним особам, сприяння яких є необхідним для виконання мети, що визначена пункті 1.1. (надалі — Партнери); доступ до персональних даних третіх осіб та Партнерів здійснюється відповідно до вимог закону; Суб’єкт персональних даних надає свій дозвіл на передачу його персональних даних іноземним суб’єктам відносин та Партнерам, яка буде здійснюватися за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних і з метою не іншою ніж та, що вищезазначена у пункті 1.1.
4. На зберігання персональних даних.
5. На внесення змін до персональних даних без необхідності отримання згоди Суб’єкта; Звільнення Володільця бази персональних даних від обов’язку окремо повідомляти Суб’єкта про передачу його персональних даних третім особам та Партнерам, а також про знищення його персональних даних в автоматичному режимі без можливості поновлення за будь-яких причин.
В разі бажання Суб’єкта отримати індивідуальне письмове повідомлення про знищення його персональних даних з будь-яких причин, Суб’єкт повинен звернутися із окремою письмовою Заявою до уповноваженої особи Власника бази персональних даних. Суб’єкт підтверджує, що повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних, створеної з Метою обробки персональних даних, отримав; права як Суб’єкта персональних даних йому повідомлені і роз’яснені.

ТОВ «Нью-Ділідженс» не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Суб’єкта з розміщення таких персональних даних. Суб’єкт самостійно забезпечує актуальність та достовірність переданих даних, а також правомірність їх надання.

У зв’язку із включенням моїх персональних даних до бази персональних даних ТОВ «Нью-Ділідженс» цим також підтверджую, що мене повідомлено про мету збору даних, а також повідомлено про наступні мої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних»:

 

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Зв'яжіться з нами
Бажаєте обговорити проєкт?
Телефон
Київ
Україна
Нью-Йорк
США
Дубай
ОАЕ